Finch (2021) Apple TV+

Finch (2021) Apple TV+
ปี 2021 18+ 01 ชม. 46 นาที HD IMDB: 7.1
เรื่องย่อ

บนโลกหลังสันทราย หุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องชีวิตของสุนัขอันเป็นที่รักของผู้สร้าง เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิต ความรัก มิตรภาพ และความหมายของการเป็นมนุษย์

LOADING
ค้นหา