Look Both Ways (2022)

Look Both Ways (2022)
ปี 2022 15+ 01 ชม. 50 นาที HD IMDB: 6.3
เรื่องย่อ

Look Both Ways (2022) สองทาง เล่าราวในคืนที่ผ่านมาวันรับปริญญา ชีวิตของ นาตาลี จำต้องดำเนินไปในทางคู่ขนาน ในทางแรก คุณพบว่าตนเองมีท้องแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่เลือกที่จะอยู่ที่ภูมิลำเนาของตน ช่วงเวลาที่ในอีกทางหนึ่ง คุณมิได้ท้องรวมทั้งเลือกย้ายไปอยู่ลอสแอนเจลิส การก้าวเดินไปในทั้งคู่ทางนี้ ทำให้ที่นาตาลีได้สัมผัสประสบการณ์รักกลับชีวิต เดินตามฝันสำหรับเพื่อการเป็นนักแสดง รวมทั้งได้ศึกษาค้นพบตัวตนของคุณอีกที

LOADING
ค้นหา